Lume: Încotro? (World: Where to?)

 


photo from Vox.com

 

Nu pot să nu îmi exprim îngrijorarea după o noapte furtunoasă și un deznodământ șocant pentru mulți.

Donald J. Trump a câștigat alegerile în Statele Unite ale Americii, unul dintre cele mai puternice state de pe glob, ce gestionează și asigură o mare parte din securitatea de nivel mondial, fiind și principalul partener economic al Uniunii Europene.

Suntem pregătiți pentru un asemenea leader?

Mă îngrijorează acest stereotip ce se conturează a fi unul de succes, și anume al politicianului sau mă rog, al candidatului ce folosește discursul populist, lipsit de acoperire, dar care convinge sau atinge rana cetățeanului fie el european sau de pe alte continente.

După BREXIT, pe care l-am considerat un accident, un apel de trezire cum ar spune unii, observăm că tendința alegătorului simplu, majoritar, se îndreaptă spre votul negativ cu orice preț.

Nu a contat faptul că domnul Trump este protagonistul unor scandaluri cu tentă sexuală, referindu-se la femei folosind un limbaj inadecvat, sau că a făcut afirmații extremiste, spunând că va interzice accesul musulmanilor pe teritoriul Statelor Unite până când lucrurile “se vor lămuri”… (chiar aș vrea să văd cum va face acest lucru sau dacă se va ține de cuvânt), ci mai degrabă discursul său CLAR lipsit de realitate, dar rostit ca un foarte bun actor.

Părerea mea?

Trump nu a avut un contra-candidat pe măsură. Hillary Clinton nu a fost un candidat real, ci mai degrabă unul forțat de împrejurări. Dacă n-ar fi fost vedetele de cinema care să iasă și să facă apel la populație să o susțină pe doamna Clinton, probabil că înfrângerea ar fi fost și mai usturătoare. Pur și simplu a fost un candidat slab.

Un miliardar american, născut bogat și fără carieră politică, controversat prin discursul său extremist și populist, exagerat și uneori comic, devine președintele unuia dintre cele mai puternice state de pe glob.

Și tot nu reușim să înțelegem că societatea modernă tinde să intre în regres tocmai datorită liderilor actuali, politically correct, care nu mai reprezintă interesele maselor ci mai degrabă ale marilor corporații.

Brexit și efectul Trump nu reprezintă decât un semnal al unui virus ce cuprinde societatea modernă la nivel mondial, iar viitorul sună sumbru.

Oare ce-o fi fost în mintea unei femei americane, care constientă fiind de atitudinea lui față de sexul frumos, totuși îi acordă votul.

Știi, când privești sau vorbești despre statele dezvoltate ale lumii, o faci cu admirație, poate chiar cu un sentiment de invidie că ei evoluează mai repede ca noi. Și apoi vezi asemenea evenimente și te gândești…

Mai rămâne să îl vedem pe Becali candidând, folosind acelasi discurs populist și probabil că și ultimele speranțe în reformarea unei societăți zguduită de probleme financiare, anti-sociale, sau geopolitice, vor fi spulberate.

Sunt curios ce vom face cu Scutul de la Deveselu.

O joacă de-a viitorul dă peste cap o întreagă planetă și peste noapte, termenul de securitate atinge cote înalte de incertitudine.

Eu spun așa: o societate modernă are la bază principii solide, respect, bun simț și un contact bine definit cu realitatea, fie ea politică, socială sau culturală. Ceea ce se întâmplă acum la nivel geopolitic practic spulberă aceste idei și ridică întrebări asupra motivelor care stau la baza acestor schimbări.

Chiar nu învățăm nimic din greșelile trecutului?

Alegerile parlamentare bat la ușa în România. Vă rog din suflet, deschideți ochii și hai să fim atenți unde punem ștampila, pentru că iată, o joacă se poate transforma în incertitudinea viitorului nostru.

America, statul cu pretenția de a fi printre cele mai evoluate de pe planetă, a luat nota 4.

__________________________________________________________________________________________

Am să încerc să traduc și în engleză postarea… e un mesaj personal ce ar trebui să depășească granițele.

 

I cannot express my concern after such a stormy night that brought a shocking outcome for all of us.

Donalt J. Trump won the elections in the United States of America, one of the world’s most powerful states, that provides and manages most of the world wide security, also being the main economical parner of the European Union.

Is the world ready for this kind of leader?

I cannot express my worries regarding this stereotype that seems to become successful, and by saying that i am referring to the type of politician or political candidate that uses a speech full of populism, without any coverage, but which convinces or goes to the heart of the citizen, either european or from any other continent.

After BREXIT, which i have considered to be an accident rather then a real tendency or people’s will expression, that could might have been a wake-up call, we now observe that the common, majority voter’s tendency, is oriented towards a negative vote at all costs.

Did it matter that mister Trump has been involved in sexual assault scandals (the way the media presented them), addressing women using a  vulgar or offensive language, or that he used extremist statements, claiming that he will ban Muslims from entering The United States “until the country’s representatives can figure out what the hell is going on…” (btw id love to see how he’s going to hold that promise)? No, what mattered was his out of reality speech, spoken like a professional performer.

What do I think about all of this?

Trump did not have a matched opponent. Hillary Clinton has never been a real candidate, more like a forced by events one. If it wasn’t for the movie and music stars, to go public and express their support for Mrs. Clinton, my guess is the defeat would have been unbearable. . She simply was a weak candidate.

So let me get this straight, an american billionaire, born rich and with no political or administrative carrier, using a controversial, extremist and full of populism speech, sometimes exagerated and comic, becomes the PRESIDENT of one of the most powerful nations of the globe.

And yet we cease to understand that the modern society is regressing because of the actual political leaders, politically correct, but which no longer represent the masses interests but the ones of the large corporate companies.

Brexit and the Trump Effect only represent the signs of a world wide spreading modern society virus, and the future is not looking good.

I wonder what was the American woman thinking of doing when she gave Trump her vote, considering his attitude towards the American women, expressed even in public.

You know, when you look at, or speak about the well developed countries of the world, you do it with admiration, or even envy because of their rapid development comparing to other states like mine, and then you see such events and you wonder about the real term of evolution…

I am curious what will happen with the Deveselu Missile Defensive System established here, in Romania.

It’s funny how a “let’s play future” game gives a cold shower to the entire planet, bringing security to uncertainty, overnight.

All I can say is this: A modern society should be based on solid principles, respect, common sense and a strong connection to a political, social or cultural reality. Geo-politically speaking, what’s happening now, clashes these ideas and raises questions regarding the motives that brought these changes upon world’s society.

Will we ever learn from past mistakes?

I wonder what the EU leaders learned about all of this.

America,the most powerful self proclaimed state of the planet, you just got an F. Go to your seat please.

 

Regards,

 

Dorin Chirilescu – a proud Romanian citizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.